Usługi Komunalne w XXI wieku

Miki Podnośniki > Blog  > Usługi Komunalne w XXI wieku
Usługi komunalne - segregacja śmieci
Usługi Komunalne w XXI wieku

Dla wielu osób termin „usługi komunalne” kojarzy się tylko z wywozem i utylizacją śmieci. Współczesne firmy, prowadzące takiego rodzaju działalność, charakteryzują się profesjonalizmem i często posługują się nowoczesnym sprzętem. Czasy, gdy to miejskie spółki zajmowały się dbaniem o czystość, dobry stan dróg oraz inne prace komunalne, powoli odchodzą w zapomnienie. Jednostki terytorialne, np. gminy chętnie zlecają te zadania firmom zewnętrznym, w ten sposób zapewniają sobie rzetelnie prowadzone usługi komunalne.

Białystok to miasto, w którym tak się właśnie stało. Nasza działająca na tym terenie firma, oferuje nowoczesne podejście do gospodarki komunalnej i ma na tym polu duże sukcesy. Dysponujemy nowoczesnym sprzętem, posiadamy wymagane uprawnienia, a także korzystamy z najnowszych technologii dostępnych na rynku.

Jaki jednak cel przyświeca usługom komunalnym i czy naprawdę konieczne jest angażowanie nowoczesnych technik, by zbierać przysłowiowe śmieci? Zobaczmy zatem, co kryje się za szerokim terminem „usługi komunalne”.

Każdy powinien po sobie sprzątać

Przeciętny Polak wytwarza około 230 kg śmieci rocznie, co daje w sumie prawie 12 milionów ton odpadów rocznie w skali kraju. Z tej ogromnej liczby nieczystości i odpadków, 95% nadaje się do ponownego przetworzenia.

Niewątpliwie jest to wielkie marnotrawstwo surowców i pieniędzy. W naszym kraju istnieje obowiązek segregacji odpadów, jednak w wielu miastach nadal spotyka się kontenery starego typu. Odpady nie są w nich segregowane i tak trafiają na wysypisko. Dopiero tam następuje właściwy proces segregacji. To także wymaga dodatkowych nakładów finansowych i zatrudnienia nowych pracowników.

Dział sprzątający i usługi komunalne

Dlatego tak ważna jest edukacja i przyzwyczajanie dzieci do segregacji odpadów. Mieszkańcy mogą wymóc na swojej spółdzielni lub władzach dzielnicy ustawienie nowoczesnych kontenerów do segregacji śmieci. Należy pamiętać, że obowiązek segregacji dotyczy nie tylko osób prywatnych. Każdy podmiot, taki jak placówka handlowa, instytucja państwowa czy zakład produkcyjny, musi wypełniać ten obowiązek. Wiążą się z nim jednak duże korzyści. Po pierwsze – chronimy środowisko przed nadmiernym zanieczyszczaniem odpadami. Po drugie – stwarzamy możliwość powtórnego wykorzystania surowców (stal czy aluminium). Po trzecie – segregacja odpadów przynosi wymierne korzyści finansowe. Metale kolorowe, makulatura lub inne surowce wtórne mogą być zdawane w punktach skupu lub sprzedawane bezpośrednio do zakładów produkcyjnych.

Nowoczesne usługi komunalne

Usługi komunalne dotyczą nie tylko śmieci. Termin ten mieści w sobie jeszcze kilka innych zagadnień:

  • konserwacja i opieka na terenami zielonymi,
  • prace porządkowe na ulicach i klatach schodowych,
  • dbanie o dobry stan dróg lokalnych,
  • remonty dróg,
  • obsługa porządkowa imprez masowych,
  • oraz inne prace komunalne.

Jak widać, jest to bardzo szeroki temat i nic dziwnego, że pojawiają się prywatne firmy specjalizujące się w tego typu działalności. Coraz więcej przedsiębiorstw i instytucji powierza profesjonalnym podwykonawcom część lub całość swoich zadań, związanych z usługami komunalnymi. Dzięki temu mają pewność solidnego wykonania zleconej usługi. Korzystać należy tylko z usług podmiotów, które mają odpowiednie uprawnienia, oparte na obowiązujących przepisach wynikających z:

  • Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013, poz.1399),
  • Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U z 2013, poz.21),
  • Katalogu Odpadów zawartym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn. 27 września 2001 r.(Dz.U.01.112.1206).

Firmy nieposiadające takich zezwoleń, nie gwarantują wysokiej jakości wykonywanych usług. Ponadto – działają wtedy bezprawnie.

Konkurencyjny rynek

Szybki rozwój techniki i nowoczesne rozwiązania nie ominęły także omawianej dziedziny. Firmy specjalizujące się w oczyszczaniu i utrzymywaniu porządku, chętnie inwestują w nowe maszyny i technologie. Daje im to przewagę w staraniu się o potencjalne kontrakty. Nasza firma dzięki takiemu podejściu zdobywa wiele zleceń i wykonuje świadczenie komunalne na szeroką skalę. Białystok może być więc przykładem, jak przemyślane działania logistyczne, wykwalifikowany personel oraz innowacyjne metody pracy, pozwoliły na wprowadzenie usług komunalnych w XXI wiek.

W dzisiejszym świecie ekologia jest równie ważna, jak ekonomia. Dlatego przy wyborze firmy, która wykona dla nas lub naszego przedsiębiorstwa usługi komunalne, musimy kierować się czymś więcej niż zwykłą kalkulacją. Ważne są wartości, jakimi kieruje się dana firma, jej doświadczenie, opinia oraz jakość wykonywanych przez nią usług.