Uprawnienia na podnośnik koszowy, które powinien posiadać operator

Miki Podnośniki > Blog  > Artykuły o pracach wysokościowych  > Uprawnienia na podnośnik koszowy, które powinien posiadać operator
Uprawnienia na podnośnik koszowy, które powinien posiadać operator

Podnośniki spotykamy w różnych branżach i mają różne zastosowania, począwszy od budownictwa, poprzez logistykę, aż po obsługę magazynów. Istnieje wiele rodzajów podnośników, takich jak podnośniki koszowe, teleskopowe czy nożycowe, z którymi związane są specyficzne wymagania bezpieczeństwa. Praca na podnośniku koszowym jest działalnością wymagającą specjalistycznej wiedzy oraz umiejętności obsługi sprzętu. Dlatego też posiadanie odpowiednich uprawnień jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa zarówno pracowników, jak i osób znajdujących się w otoczeniu miejsca pracy.

Uprawnienia na podnośniki – podstawowe oraz wymagane

Zanim napiszemy, jakie są wymagane uprawnienia na zwyżkę warto poznać te podstawowe, które powinien spełniać pracownik:

  • pełnoletność,
  • wykształcenie co najmniej podstawowe,
  • dobry stan zdrowia – odpowiednie do pracy na wysokościach,
  • prawo jazdy kategorii B, oraz w przypadku podnośników montowanych na pojazdach ciężarowych – prawo jazdy kategorii C. 

Istnieje kilka rodzajów uprawnień niezbędnych do pracy na podnośniku. Jednym z najważniejszych jest certyfikat UDT (Urząd Dozoru Technicznego), który potwierdza, że pracownik posiada niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie obsługi oraz konserwacji urządzeń technicznych.  Bez tego dokumentu, osoba nie może legalnie pracować na podnośniku, co może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji oraz naruszenia przepisów bezpieczeństwa. 

Dodatkowo, pracownik musi również przejść szkolenia BHP oraz regularne przeglądy techniczne podnośnika.

Lekarska kwalifikacja do pracy wysokościowej

Opinia lekarska stwierdzająca zdolność do wykonywania pracy na wysokości wydawana jest w odniesieniu do skierowania na badania lekarskie z adnotacją dotyczącą wysokości, na której wykonywane będą zlecenia: poniżej 3 m lub powyżej. Jest ona dla pracodawcy wiążąca. Przepisy stanowią, że opinia taka musi być aktualizowana zgodnie z poniższymi wytycznymi:

  • w przypadku pracy na wysokości nie do 3 m badani lekarskie powinny być przeprowadzane co 3 – 5 lat w zależności od wskazań lekarza medycyny pracy,
  • jeśli prace wykonywane są na wysokości większej niż 3 m badania należy powtarzać częściej, czyli co 2 – 3 lata, zależnie od tego, co wskaże lekarz,
  • jeśli pracownik ukończył 50 r.ż. powinien mieć orzeczenie aktualizowane co roku.

Ważne! Przeciwwskazaniem do wykonywania pracy wysokościowej powyżej 3 m jest konieczność stałego noszenia okularów korekcyjnych (nie dotyczy to sytuacji, w której mogą one zostać zastąpione soczewkami korekcyjnymi).

Jak zdobyć certyfikat UDT?

Aby zdobyć niezbędne uprawnienia do pracy na podnośniku, pracownik musi najpierw ukończyć specjalistyczne szkolenie, które obejmuje zarówno teoretyczne, jak i praktyczne aspekty związane z obsługą sprzętu oraz zasadami bezpieczeństwa. Po zakończeniu szkolenia, pracownik może przystąpić do egzaminu potwierdzającego jego kwalifikacje – pisemnego oraz praktycznego. Po zdaniu egzaminu otrzymuje się zaświadczenie w formie imiennej karty.

Dlaczego należy posiadać odpowiednie uprawnienia na podnośniki?

Posiadanie odpowiednich uprawnień na podnośniki ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa pracowników. Operatorzy posiadający uprawnienia są świadomi rygorystycznych zasad bezpieczeństwa, co zmniejsza ryzyko wypadków i urazów w miejscu pracy. Ponadto, pracodawcy, którzy oferują wynajem podnośników koszowych, zyskują pewność, że ich personel jest kompetentny i przeszkolony, co przekłada się na wzrost efektywności i obniżenie kosztów związanych z ewentualnymi wypadkami.

Zadzwoń