Jak się szkolimy, by profesjonalnie wykonywać prace alpinistyczne

Miki Podnośniki > Blog  > Prace wysokościowe  > Jak się szkolimy, by profesjonalnie wykonywać prace alpinistyczne
Jak się szkolimy, by profesjonalnie wykonywać prace alpinistyczne

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy oraz Polityki Społecznej opublikowanym w dniu 26 września 1997 roku, praca na wysokości dotyczy prac alpinistycznych wykonywanych minimum jeden metr nad ziemią lub podłogą, natomiast w praktyce zadania takie dotyczą działań na znacznie większych wysokościach. Aby zapewnić naszym Klientom profesjonalne wykonanie powierzonych nam czynności, dbamy o odpowiednie szkolenia dla pracowników, aby każde zlecenie zostało zrealizowane profesjonalnie, solidnie i z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa.

Prace alpinistyczne w teorii…

Wiedza przyswojona oraz usystematyzowana stanowi podstawę wszelkich dalszych działań. Ważne, aby mieć świadomość sensu wykonywania prac według harmonogramu oraz używania maszyn i sprzętu zgodnie z ich przeznaczeniem. W przypadku konkretnych czynności istotne jest natomiast ułożenie planu, który będzie uwzględniał potrzeby zleceniodawcy, warunki atmosferyczne podczas prac zewnętrznych lub lokalowe, gdy prace prowadzone są we wnętrzach, a także obejmie dodatkowe okoliczności, mogące wpłynąć na tempo realizacji zlecenia.

W MIKI z należytą uwagą podchodzimy do kwestii teoretycznych oraz związanych z wiedzą w danym zakresie, dlatego nasi pracownicy są odpowiednio przeszkoleni pod kątem:

  • prawidłowego posługiwania się sprzętem – istotna jest znajomość budowy maszyn oraz urządzeń, aby zrozumieć mechanizmy ich działania. Wiedza zdobyta podczas szkoleń pozwala bardziej rzetelnie przyglądać się danej realizacji przed rozpoczęciem działań, aby optymalnie dobrać zwyżkę lub inne rozwiązania,
  • zasad bezpieczeństwa – w kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy polskie prawo zostało dostosowane do dyrektyw unijnych, dlatego ograniczanie ryzyka zawodowego, zapobieganie wypadkom podczas prac alpinistycznych oraz stosowanie odpowiednich zabezpieczeń to również zagadnienia podejmowane podczas oswajania teorii przez załogę. Więcej o bezpieczeństwie pisaliśmy na naszym blogu w artykuleNormy w pracy na wysokościach, czyli kilka słów o tym, jak dbamy o bezpieczeństwo” w części pierwszej i drugiej,
  • zwiększania efektywności pracy – zarówno podczas długotrwałych jak i krótkotrwałych zleceń, należy optymalnie wykorzystywać czas oraz dokładać starań, aby prace nie przeciągały się nadmiernie. Dobrze przygotowany harmonogram i realizowanie tego harmonogramu krok po kroku to klucz do sukcesu.

Szkolenia te są kontynuowane w określonych odstępach czasu, wzbogacone o nowe akty prawne dotyczące prac na wysokości, omówienie innowacyjnych rozwiązań usprawniających prace wysokościowców, zastosowania nieznanych dotąd rozwiązań dla usprawnienia codziennych czynności lub zwiększenia bezpieczeństwa wykonawców, którzy znajdują się nieraz kilkadziesiąt metrów nad ziemią.

Szkolenia dotyczą również właściciela w kwestii wymogów prawnych i organizacyjnych podczas prowadzenia firmy, aby relacje z Klientami były oparte o niezbędną wiedzę, pozwalającą uniknąć wszelkich nieporozumień na linii zleceniodawca – wykonawca.

… i w praktyce – czyli jak powinny wyglądać prace na wysokościach

Przejście od teorii do praktyki oznacza w dziedzinie prac alpinistycznych rozpoczęcie autentycznej styczności z zagadnieniami podejmowanymi podczas szkoleń teoretycznych. Z pewnością można wtedy zastosować konkretne reguły podczas wycinki drzew, czy prac na linach. Normy w branży są zmienne, natomiast ponadczasowe normy, dotyczące chociażby dbania o własne bezpieczeństwo w rozumieniu ogólnym, nie zmieniają się od wieków, są jedynie uzupełniane o nowe możliwość i udogodnienia.

Nasi pracownicy są odpowiednio przeszkoleni również w sensie praktycznym, dlatego bez trudu spełniają oczekiwania Klientów. Szkolenia praktyczne to przede wszystkim:

  • praca na określonych maszynach – zwyżki oraz podnośniki koszowe stanowią ważną część maszyn, które stosujemy podczas wykonywania zleceń, dlatego operatorzy tych maszyn są odpowiednio przygotowani do najbardziej skomplikowanych realizacji. Również pracownik znajdujący się na wysokości w podnośniku koszowym, zna motorykę tego sprzętu, jego zachowanie w danych warunkach,
  • praca przy konkretnych realizacjach – pomoc podczas wykonywania realnych zleceń pozwala nowym pracownikom wdrożyć się w codzienne obowiązki, natomiast całość poprzedzona jest zajęciami praktycznymi na terenie firmy, aby kandydat do pracy na wysokościach miał świadomość, jak będzie wyglądać część jego obowiązków i oswoił się ze specyfiką tego zawodu,
  • zastosowanie w praktyce zasad BHP – zdecydowanie łatwiej jest pamiętać o kasku ochronnym, gdy kosz podnośnika znajdzie się wysoko nad powierzchnią ziemi, tak samo w kwestii innych zabezpieczeń, znacznie szybciej zrozumieć można konieczność ich używania, wykonując konkretne prace alpinistyczne. Komfort psychiczny pracowników oraz spełnianie ogólnych zasad bezpieczeństwa to duet, który mobilizuje do określonych działań.

Solidne przygotowanie teoretyczne i praktyczne pozwala nam sprostać oczekiwaniom Klientów. Z przyjemnością podejmujemy się kolejnych zadań, wykonując je zawsze na wysokim poziomie, nawet, gdy odbywają się na ziemi.

Profesjonalne prace alpinistyczne? Tylko z profesjonalnym usługodawcą

Odpowiednio przeszkolona załoga firm wykonujących prace alpinistyczne stanowi podstawę prawidłowego przebiegu wszystkich etapów prac. Załoga MIKI, która wykona dla Ciebie określone zadania na wysokościach, posiada niezbędne kwalifikacje, wiedzę oraz umiejętności. Z naszą pomocą bez trudu zrealizujesz zamierzone cele, a wszystko odbędzie się terminowo i z dbałością o każdy szczegół zlecenia. Wysoka jakość usług niech będzie wystarczającym argumentem do nawiązania współpracy.

W kolejnej części bloga napiszemy o cyrkulatorach, wentylatorach i nagrzewnicach. Kiedy należy ich używać podczas osuszania?