Wycinka drzew Białystok

Miki Podnośniki > Prace wysokościowe Białystok > Wycinka drzew Białystok

Podlasie, białostockie okolice i samo miasto słynie z zielonych terenów. Te jednak wymagają racjonalnej troski, by były miejscami tyle estetycznymi, co bezpiecznymi.

Profesjonalna wycinka drzew w Białymstoku

Zdarzają się sytuacje, w których drzewa stają się niebezpieczne – kiedy są stare, suche lub uszkodzone – na przykład przez wichury – i grożą:

 • zawaleniem,
 • uszkodzeniem znajdujących się opodal budynków, samochodów,
 • zatarasowaniem drogi,
 • zakłóceniem ruchu samochodowego bądź pieszego,
 • mogą też być niebezpieczne dla ludzi, którzy znajdą się w ich pobliżu.

Dlatego tak ważne jest, by w porę zapobiec tego typu sytuacjom, a jeśli do nich dojdzie – by szybko reagować i usuwać zagrażające drzewa. Usługi interwencyjne z zakresu ścinania drzew czy podcinania gałęzi prowadzimy na terenie parków miejskich, skwerów, ogrodów.

We wszystkich usługach wysokościowych na terenie województwa podlaskiego wykorzystujemy najnowocześniejszy sprzęt.

Wycinka drzew jako element gospodarowania przestrzenią

Zgodnie z dzisiejszymi trendami przestrzeń, szczególnie miejska, wokół nas powinna być zaplanowana i zadbana. Dlatego – znajdujące się w ciągach komunikacyjnych, w bezpośredniej okolicy różnego typu i przeznaczenia budynków – drzewa, elementy duże i bardzo charakterystyczne, wymagają szczególnej uwagi. Ich rozrastające się w niekontrolowany sposób konary mogą:

 • zaburzać kompozycję przestrzeni,
 • przesłaniać istotne elementy,
 • ograniczać dostęp światła,
 • a nawet stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i obiektów.

W takich sytuacjach wkracza profesjonalna ekipa białostockich alpinistów MIKI z usługą wycinki drzew.

wycinka drzew przy domu

Drzewa zagrażające bezpieczeństwu nam niestraszne

Szczególną kategorię stanowią drzewa nazywane niebezpiecznymi, czyli takie, które stanowią zagrożenie dla obiektów (budynków, pomników, ogrodzeń, placów zabaw), w pobliżu których rosną, a zatem także dla osób fizycznych, które znajdą się w ich pobliżu. Usuwamy je tak, by:

 • nie burzyć harmonii otoczenia,
 • nie dezorganizować toczącego się tam codziennego rytmu życia.

Trzebież lasu dla dobra ekosystemu

Poza tym, że wycinamy drzewa, które nie spełniają wymogów kompozycji przestrzeni miejskiej i przydomowej, które są chore, zajmujemy się także trzebieżą lasów. Są to przemyślane, zaplanowane działania, w wyniku których wpływamy na jakość ekosystemu – wycięcie nadmiaru drzew, usunięcie gałęzi, drzew niezdrowych poprawia warunki bytowe pozostałych roślin – ekosystem może się rozwijać w zrównoważony sposób. Wycinamy drzewa, na które wydano zezwolenia na usunięcie, jeśli takie było potrzebne.

Usuwamy drzewa, korzystając z bezpiecznych metod dostępu linowego

Nasze doświadczenie pokazuje, że w przypadku wycinki drzew praca na linach jest najefektywniejsza. Przebiega szybko i sprawnie, co liczy się szczególnie przy interwencjach. Jej uzupełnieniem są tradycyjne metody, także z drzewami i krzewami radzimy sobie kompleksowo. Wysokość nam niestraszna. Pamiętamy o ochronie drzew, nie niszczymy naturalnych siedlisk ptaków lub innych zwierząt zamieszkujących drzewa. Usunięcie drzewa lub krzewu jest przez nas weryfikowane. Opłaty za usunięcie drzewa podajemy po wycenie.

Zapraszamy do kontaktu!

Zadzwoń