Wycinka drzew Białystok

Miki Podnośniki > Prace wysokościowe Białystok > Wycinka drzew Białystok

Białostockie okolice i samo miasto słynie z zielonych terenów. Te jednak wymagają racjonalnej troski, by były miejscami tyle estetycznymi, co bezpiecznymi.

Interwencyjne ścinanie drzew

Zdarzają się sytuacje, w których drzewa stają się niebezpieczne – kiedy są stare lub uszkodzone – na przykład przez wichury – i grożą:

 • zawaleniem,
 • uszkodzeniem znajdujących się opodal budynków, samochodów,
 • zatarasowaniem drogi,
 • zakłóceniem ruchu samochodowego bądź pieszego,
 • mogą też być niebezpieczne dla ludzi, którzy znajdą się w ich pobliżu.

Dlatego tak ważne jest, by w porę zapobiec tego typu sytuacjom, a jeśli do nich dojdzie – by szybko reagować i usuwać zagrożenia. Prace interwencyjne z zakresu ścinania drzew czy podcinania gałęzi prowadzimy na terenie parków miejskich, skwerów, ogrodów.

We wszystkich tych pracach wykorzystujemy najnowocześniejszy sprzęt.

Wycinka drzew jako element gospodarowania przestrzenią

Zgodnie z dzisiejszymi trendami przestrzeń, szczególnie miejska, wokół nas powinna być zaplanowana i zadbana. Dlatego – znajdujące się w ciągach komunikacyjnych, w bezpośredniej okolicy różnego typu i przeznaczenia budynków – drzewa, elementy duże i bardzo charakterystyczne, wymagają szczególnej uwagi. Ich rozrastające się w niekontrolowany sposób konary mogą:

 • zaburzać kompozycję przestrzeni,
 • przesłaniać istotne elementy,
 • ograniczać dostęp światła,
 • a nawet stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i obiektów.

W takich sytuacjach wkracza ekipa białostockich alpinistów MIKI.

wycinka drzew przy domu

Tak zwane „niebezpieczne drzewa” nam niestraszne

Szczególną kategorię stanowią drzewa nazywane niebezpiecznymi, czyli takie, które stanowią zagrożenie dla obiektów (budynków, pomników, ogrodzeń, placów zabaw), w pobliżu których rosną, a zatem także dla osób, które znajdą się w ich pobliżu. Usuwamy je tak, by:

 • nie burzyć harmonii otoczenia,
 • nie dezorganizować toczącego się tam codziennego rytmu życia.

Trzebież lasu dla dobra ekosystemu

Poza tym, że wycinamy drzewa, które nie spełniają wymogów kompozycji przestrzeni miejskiej i przydomowej, które są chore, zajmujemy się także trzebieżą lasów. Są to przemyślane, zaplanowane działania, w wyniku których wpływamy na jakość ekosystemu – wycięcie nadmiaru drzew, usunięcie gałęzi, drzew niezdrowych poprawia warunki bytowe pozostałych roślin – ekosystem może się rozwijać w zrównoważony sposób.

Białostoccy alpiniści przemysłowi ścinają drzewa, korzystając z bezpiecznych metod dostępu linowego

Nasze doświadczenie pokazuje, że w przypadku wycinki drzew praca na linach jest najefektywniejsza. Przebiega szybko i sprawnie, co liczy się szczególnie przy interwencjach. Jej uzupełnieniem są tradycyjne metody, także z drzewami radzimy sobie kompleksowo.