Odśnieżanie dachów Białystok

Miki Podnośniki > Prace wysokościowe Białystok > Odśnieżanie dachów Białystok

Zimowa aura charakterystyczna dla naszego klimatu nie jest dla budynków korzystna. Intensywne opady białego puchu powodują powstawanie na dachach zalegających warstw śniegu, które pod wpływem temperatury i niesystematycznego usuwania mogą zmienić się w pokrywę lodową, intensyfikując potencjalne zagrożenia. Kontrola zaśnieżenia dachu leży w gestii właściciela posesji oraz zarządcy nieruchomości.

Odśnieżanie dachów pod kontrolą

Wszystkie dachy, niezależnie od:

 • konstrukcji dachu (dwu- i wielospadziste, płaskie, skośne, wielkopowierzchniowe oraz innego typu),
 • materiału wykonania (dachówka, blacha, blachodachówka i inne),
 • miejsca (dom jednorodzinny, wielorodzinny, budynek użytkowy)

powinny być odśnieżane w sposób dostosowany do ilości opadów śniegowych.

Nadzorowi podlegają w sposób szczególny:

 • dachy o powierzchni przekraczającej 1 000 m2 (czyli te na hipermarketach oraz innego typu halach),
 • budynki  powierzchni ponad 2 000 m.

By zminimalizować zagrożenia opracowana została polska norma śniegowa PN-80/B-02010/Az1. Znalazły się w niej zapisy dotyczące obliczania możliwego obciążenia śniegiem oraz współczynników bezpieczeństwa. Należy dbać, aby nie doprowadzać do powstawania pokrywy śnieżnej na dachu.

Właściciel odpowiedzialny za odśnieżanie dachów

Obowiązek odśnieżania dachów, zgodnie z polskimi przepisami ma właściciel. Odpowiada on za przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa bhp, czyli na przykład odśnieżania dachu i usuwania sopli w okresie zimowym. Właściciel to m.in.:

 • osoba prywatna,
 • firma dysponująca wyłącznym prawem własności danego obiektu,
 • instytucje posiadające daną nieruchomość w użytkowaniu lub zarządzie,
 • współwłaściciele,
 • wieczyści użytkownicy.
odśnieżania i usuwania sopli

Zimowy obowiązek usuwania nadmiaru śniegu z dachu

Obciążenia w postaci śniegu i lodu są jednymi z głównych, na które narażone są konstrukcje budowlane i dachowe. Wpływają one także na bezpieczeństwo korzystania z nich. Regulacje z tego zakresu zostały szczegółowo przestawione  przez ustawodawcę.

Prawo budowlane, art. 61 pkt 2 ustawy zobowiązuje właściciela lub zarządcę budynku do zapewnienia możliwości bezpiecznego użytkowania obiektu w razie intensywnych opadów śniegu. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przestrzeganie zawartych tam zapisów odnoszących się do sytuacji, w których zalegający na dachu śnieg lub inne opady atmosferyczne mogłyby doprowadzić do uszkodzeń budynku podlega odpowiedzialności karnej określonej w art. 91a przywoływanej ustawy w postaci grzywny.

Białostockie dachy odśnieżamy profesjonalnie

Odśnieżanie dachów wymaga sprawności i sprzętu dostosowanego do pracy w trudnych warunkach pogodowych – takim właśnie dysponują pracownicy firmy MIKI. W zależności od ilości śniegu zalegającego na dachu i jego konstrukcji, którego dotyczy zlecenie, wykorzystujemy metody odśnieżania:

 • tradycyjne odśnieżanie – ręczne śniegu oraz lodu,
 • mechaniczne – przy pomocy sprężarki spalinowej; ta metoda sprawdza się w przypadku budynków o dużej, płaskiej powierzchni dachu.

Niezależnie od zastosowanej metody zwracamy uwagę na to, by reagować sprawnie i dach odśnieżać systematycznie i szybko – tak, by budynek i znajdujący się z nim ludzie byli bezpieczni i nie doszło do uszkodzenia obiektu lub bezpośredniego zagrożenia takim uszkodzeniem.

Zapraszamy do skorzystania z naszej usługi odśnieżenia dachu na terenie Białegostoku oraz województwa podlaskiego.

Zadzwoń