Najpopularniejsze metody osuszania budynków

Miki Podnośniki > Blog  > Wynajem osuszaczy  > Najpopularniejsze metody osuszania budynków
Najpopularniejsze metody osuszania budynków

Zawilgocone ściany wewnątrz budynku, a także mokre elewacje i fundamenty na zewnątrz to okoliczności, w których usługa osuszania budynków pozwoli uniknąć konsekwencji poważniejszych niż nadmiar wilgoci oraz zapobiegnie poważnym uszkodzeniom struktury budowli. W zależności od czasu, jaki zostanie przeznaczony na proces osuszania, a także warunków pogodowych, możliwości finansowych i wreszcie charakterystyki budynku, stosowane są różne metody pozwalające pozbyć się nadmiaru wilgoci. W MIKI stawiamy przede wszystkim na te nieinwazyjne, niemniej jednak warto wiedzieć również, jakie są alternatywne opcje.

Osuszanie budynków nieinwazyjne – naturalne lub ze wspomaganiem

Nasiąkanie wodą materiałów budowlanych bierze się z faktu, że często dany budulec ma strukturę w 80% porowatą, tworzy więc powierzchnię, która w większości może zapełnić się wilgocią. W przypadku, gdy teren w pobliżu domu nie jest podmokły, a poziom wód gruntowych utrzymuje się niezmiennie, mniejsze jest ryzyko problemów z wilgocią wewnątrz i na zewnątrz budynku, jednak w odwrotnej sytuacji można mieć niemal pewność, że przy nieodpowiedniej izolacji fundamentów i ścian zostaną one zawilgocone, choćby na skutek obfitych i gwałtownych opadów deszczu.

Bez naruszania struktury budowli z powodzeniem przeprowadzamy prace osuszeniowe. Można je podzielić na dwie kategorie i kilka podkategorii:

 1. osuszanie naturalne nieinwazyjne – polega na usunięciu nadmiaru wody w przypadku zalań, podtopień i powodzi, a następnie usprawnieniu cyrkulacji naturalnego powietrza. W przypadku działań naturalnych nieinwazyjnych osuszone zostaną jedynie cienkie ściany, najlepiej jednowarstwowe i bez pustki wewnętrznej. Przy tej metodzie należy:
  1. zebrać, na ile to możliwe, nadmiar wody za pomocą domowych sposobów, zwłaszcza poprzez wypompowanie wody czy wytarcie podłóg,
  2. otworzyć okna i drzwi w pomieszczeniu, aby zwiększyć dopływ powietrza i przyspieszyć osuszanie,
  3. po zakończeniu sprawdzić, czy został osiągnięty zamierzony efekt – wilgotność na poziomie 30-65% (zgodnie z polską normą PN-78/B-03421 minimum wynosi 30%),
 1. osuszanie sztuczne nieinwazyjne – również nie ingeruje w strukturę budynku, lecz wymaga zastosowania dodatkowych urządzeń. Przebiega ono między innymi za pomocą:
  1. kondensacji – wilgoć z powietrza zostaje skroplona i w postaci wody trafia do wnętrza urządzenia (osuszacza) lub odprowadzona na zewnątrz. Nowoczesne osuszacze mogą pracować w temperaturach 0-40oC,
  2. adsorpcji – w tym przypadku osuszacz ma działanie adsorpcyjne, czyli we wnętrzu zbiornika znajduje się silikażel, który absorbuje duże ilości wody,
  3. gorącego powietrza – nawiew powietrza z nagrzewnicy może osiągać 250oC, dlatego należy jednocześnie stosować wentylatory lub cyrkulatory, które pozwolą równomiernie rozprowadzać podmuch nagrzewnicy, aby temperatura w pomieszczeniu podczas osuszania nie przekraczała 37oC. Więcej o powyższych urządzeniach w poprzednich wpisach blogowych: Skuteczne osuszanie: jakie i kiedy (…) – porównanie, cz. 1 i cz. 2,
  4. mikrofal – generatory mikrofal zmieniają energię pola elektromagnetycznego w obszarze działania mikrofal o częstotliwości 300 MHz do 300GHz na energię cieplną, a idealnym środowiskiem jest właśnie środowisko wilgotne, w tym przypadku mury, ściany, posadzki. Podgrzane powierzchnie parują intensywnie, dlatego nadmiar pary należy wentylować.

Do ścian wielowarstwowych z pustką powietrzną, a także fundamentów i posadzek konieczne jest użycie dodatkowych urządzeń, które z powodzeniem stosujemy w naszych realizacjach. Wysokiej klasy osuszacze, nagrzewnice oraz wentylatory również nie ingerują w ściany i mury, a pozwalają na skuteczne osuszanie budynków.

Metody inwazyjne, czyli osuszanie murów z ingerencją

Nawiercanie otworów, kruszenie warstw zewnętrznych oraz stosowanie dodatkowych materiałów izolacyjnych można uznać za metody inwazyjne. Są one potrzebne w sytuacji, gdy samo osuszanie powietrza lub jego nagrzanie z jednoczesną wentylacją to zbyt mało, aby osiągnąć zadowalający i trwały efekt.

Do najczęściej stosowanych oraz popularnych metod inwazyjnego osuszania budynków należą:

 • iniekcje poziome i pionowe – do poziomych odwiertów w murze wstrzykiwany zostaje preparat hydrofobowy. Metoda jest skuteczna bezterminowo, po iniekcji otwory zabezpiecza się warstwą zaprawy. W iniekcjach pionowych wiercenia wykonywane są pod kątem 20-30o i mogą być stosowane od posadzki po poziom gruntu,
 • podcinanie muru – wycinanie płaskich długich szczelin w murze na zewnątrz lub wewnątrz budynku. Szczeliny zostają wypełnione specjalną zaprawą lub płytami izolacyjnymi, ważne jest też umieszczenie klinów co kilkadziesiąt centymetrów ze względów bezpieczeństwa. Tak zaizolowane podcięcia odpowiednio zabezpieczą mury przed wilgocią z gruntu,
 • tynki renowacyjne – stare tynki skuwane są na 80 cm powyżej linii zawilgocenia, a z odsłoniętej warstwy usuwa się mechanicznie wszelkie grzybnie, pleśń, wysolenia oraz korozje. Oczyszczone szczeliny uzupełnia się właśnie tynkiem renowacyjnym. Po upływie doby nakładana jest tzw. obrzutka, czyli równomierna warstwa tynku na powierzchni muru, następnie tynk podkładowy, a na koniec warstwa właściwa – nawierzchniowa,
 • inwazyjna metoda z użyciem mikrofal – anteny prętowe umieszczone w specjalnych otworach w murach służą do wprowadzania do wnętrza muru energii mikrofalowej. Energia pola elektromagnetycznego, tak jak w metodzie nieinwazyjnej, przetwarzana jest na energię cieplną, prowadząc do ogrzewania murów i odparowywania z nich nadmiaru wilgoci.

Spośród wszystkich sposobów najbezpieczniejsze są zdecydowanie takie, które nie wymagają nawet w najmniejszym stopniu naruszania warstw budynku, dlatego w MIKI stosujemy nowoczesne urządzenia, aby efektywność tych metod była jak największa.

Profesjonalne osuszanie – zawsze z rozsądkiem

Wszelkie systemy osuszające należy stosować rozważnie, nawet te nieinwazyjne. Zbyt drastycznie potraktowana konstrukcja budynku, na przykład poprzez nadmierne ogrzewanie powietrzem o wysokiej temperaturze, możne osłabić się pod względem trwałości materiałów budowlanych. Warto zatem przed rozpoczęciem osuszania budynków mieć pewność, że dana metoda będzie odpowiednim rozwiązaniem.