Czyszczenie kominów – praktyczne ABC

Miki Podnośniki > Blog  > Czyszczenie kominów – praktyczne ABC
Czyszczenie kominów - usunięcie nieczystości
Czyszczenie kominów – praktyczne ABC

Wielu właścicieli domów lub kamienic nie do końca zdaje sobie sprawę z konieczności przeprowadzania okresowych przeglądów i czyszczenia kominów. A przecież jest to obowiązek nałożony prawem i za jego zaniechanie grożą poważne konsekwencje. Czysty i drożny komin to nie tylko kwestia estetyki, to przede wszystkim kwestia bezpieczeństwa. Niezgodne ze sztuką czyszczenie kominów niesie ze sobą takie same zagrożenia, jak jego brak. Przyjrzyjmy się najbardziej podstawowym kwestiom, zwianym z bezpieczeństwem budynków ogrzewanych opałem.

Jak często przeprowadzać czyszczenie kominów

Wytyczne co do tego, jak często należy dokonywać czyszczenia kominów, reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Znajdujemy tam informację, iż częstotliwość ta wynosi:

  • co najmniej 1 raz w miesiącu – od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych (jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej),
  • co najmniej 1 raz na 3 miesiące – od palenisk opalanych paliwem stałym,
  • co najmniej 1 raz na 6 miesięcy – od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym.

W okresie wiosenno-letnim nie ma zazwyczaj potrzeby używania kominków. Dokonanie kontroli i usunięcie zanieczyszczeń raz na 3 miesiące lub raz na pół roku, jest bardzo rozsądną propozycją. Czyszczenie kominów raz w roku nie daje nam pewności, ponieważ często ptaki lub małe zwierzęta wpadają do szybu i go blokują. Warto także przy okazji czyszczenia szybów kominowych zainteresować się stanem szybów wentylacyjnych.

Czyszczenie tylko przez profesjonalistę

Czyszczenie kominów może być wykonywane tylko przez mistrza kominiarskiego posiadającego odpowiednie uprawnienia. Tylko ktoś taki może wydać rzetelną opinię o stanie naszego komina. Możemy oczywiście sami czyścić komin, jednak nie zwalnia nas to z obowiązku przeprowadzenia wymaganych kontroli specjalistycznych. Doświadczony kominiarz dysponuje odpowiednią wiedzą oraz sprzętem zapewniającym przeprowadzenie solidnej kontroli. Po ukończeniu swojej pracy, sporządza on protokół kontrolny w formie pisemnej. Jest to bardzo ważny dokument, np. w przypadku pożaru firma ubezpieczeniowa może żądać jego okazania.

Czyszczenie kominów przez specjalistę w Białymstoku

Jeżeli między planowanymi terminami opróżniania kominów, w nieruchomości zajdzie potrzeba usunięcia nieczystości, możemy oczywiście wezwać fachowca. Jest wiele firm oferujących czyszczenie kominów. Nasza załoga ma bardzo duże doświadczenie w tej dziedzinie. Fachowcy szybko i sprawnie poradzą sobie z zabrudzeniami i drobnymi zatorami. A co ważne, wykonają swoje zadanie zgodnie z normami i zasadami bezpieczeństwa.

Przyczyny powstawania i zagrożenia wynikające z zanieczyszczenia komina

Każdy piec pracuje inaczej, dlatego nie ma dwóch tak samo zanieczyszczonych kominów. Wprowadzono więc rozróżnienie w intensywności kontroli oraz czyszczenia kominów ze względu na rodzaj paliwa.

Główną przyczyną zasmarowania kominów stanowi sadza. Jest ona wynikiem procesu spalania, więc im częściej używamy pieca, tym więcej sadzy znajdzie się w przewodzie kominowym. Z tego względu należy stosować opał dobrej jakości. Słabe, mokre drewno powoduje wytwarzanie dodatkowej ilości niebezpiecznej sadzy i szybko zatyka komin. Nie usuwanie jej systematycznie grozi pożarem lub zatruciem dwutlenkiem węgla.

Według danych Komendy Głównej Straży Pożarnej, w sezonie grzewczym 2015/2016 śmiertelnie zatruło się 50 osób, a ponad 2200 osób trafiło do szpitala. Ta smutna statystyka pokazuje nam, jak ważne jest dbanie nie tylko o dobrą wentylację naszych domów, ale i o czyszczenie kominów. Zapchane kominy mają tendencję do zajmowania się ogniem. Temperatura może sięgać nawet 400°C.

Prawidłowo przeprowadzone uprzątnięcie kominów zapewnia nam nie tylko uzyskanie odpowiednich dokumentów, może również uratować nam życie. Tak odpowiedzialne zadanie warto powierzyć profesjonalistom.