Alpinistyczna wycinka drzew

Miki Podnośniki > Blog  > Alpinistyczna wycinka drzew
wycinka drzew metodą alpinistyczną
Alpinistyczna wycinka drzew

Wycinka drzew zazwyczaj oznacza konieczność wynajęcia solidnego sprzętu lub zatrudnienia firmy, która cały proces przeprowadzi w sposób zgodny z zasadami bezpieczeństwa i z poszanowaniem przyrody. To zwykle usługa znacznie przekraczająca zakres oferowany przez standardowe firmy zajmujące się pielęgnacją zieleni. Szczególnie kiedy do wycięcia jest wiele drzew w terenie gęsto zabudowanym lub też występują utrudnienia w dostępnie do nich, potrzeba fachowego wsparcia. Najczęściej wtedy konieczna okazuje się wycinka drzew przeprowadzona metodami alpinistycznymi.

Alpinistyczna wycinka drzew – zabudowa miejska

W przypadku otwartego i niezamieszkanego terenu oraz gdy drzewa po ścięciu można położyć w sposób bezpieczny, zwykle prace przeprowadza się klasycznymi metodami, przy użyciu piły łańcuchowej. Sytuacja jest zgoła odmienna, kiedy spadające fragmenty drzewa mogą być niebezpieczne dla otoczenia. W gęstej zabudowie miejskiej zwykle taka sytuacja jest codziennością, a wymaga niestandardowych rozwiązań. Powszechny jest więc widok podnośników koszowych w przestrzeni miejskiej. Operatorzy dzięki doświadczeniu mogą wykonać prace na tyle szybko, aby nie ograniczać na zbyt długo korzystania z danej przestrzeni.

Wycinka drzew z lin w parkach i na terenach chronionych

Wskazaniem do skorzystania z usług tego rodzaju często jest dbałość o pozostałą zieleń i przyrodę znajdującą się w sąsiedztwie drzewa, które przeznaczone jest do ścięcia. Jeżeli w pobliżu wycinki drzew znajdują się cenne drzewa – na przykład okazy wyjątkowo wiekowe lub rzadkie, nie można pozwolić, by upadająca korona ścinanego drzewa zniszczyła cokolwiek i wyrządziła nieodwracalne szkody. W takich sytuacjach należy bezwzględnie skorzystać z pomocy alpinistycznej.

wycinka drzew pilarką łańcuchową spalinową

Jak działa alpinistyczna wycinka drzew?

Alpinistyczna wycinka drzew to zadanie znacznie bardziej precyzyjne niż wycinanie ich w sposób klasyczny. Przede wszystkim ogradzany i zabezpieczany jest cały teren tak, by nie doszło do niebezpiecznych sytuacji. Następnie przygotowany jest plan usunięcia drzewa lub niektórych jego części. Zwykle całość prac odbywa się z lin lub podnośników koszowych, a drzewo ścinane jest fragment po fragmencie w taki sposób, by żadne większe elementy nie spadały w niekontrolowany sposób.

Zleć wycinkę profesjonalistom

Na przykładzie doświadczenia z realizacji firmy Miki Podnośniki wiemy, że niezbędna wiedza oraz kwalifikacje, by prowadzić również wycinkę drzew metodą alpinistyczną, są podstawą fachowo wykonanej usługi. Dotyczy to zarówno usuwania pojedynczych drzew, jak też większej ich liczby na danym terenie. Odpowiednio dobrane metody pozwalają skrócić czas prac przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa wszystkich działań.